Оплата штрафов ГАИ в новом году

Письмо НБУ

С целью обеспечения надлежащего контроля за поступлением в бюджет по коду бюджетной классификации 21081300 "Административные штрафы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" Национальный банк Украины обязал банки (филиалы, отделения) обеспечить заполнение в кассовых документах по указанным платежам надлежащего кода бюджетной классификации и в реквизите "назначение платежа" – серию и номер протокола об административном правонарушении.

Письмо НБУ от 10.12.12 г. № 11-219/4384.

 

Текст письма приводится ниже (на языке оригинала)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.12.2012 р. N 11-219/4384

 

Про внесення додаткової інформації до касового документа

До Національного банку України (далі - Національний банк) звернулося Міністерство внутрішніх справ України з клопотанням щодо необхідності обов'язкового внесення до касових документів на сплату платежів за штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху додаткової інформації, а саме, серії та номеру протоколу про адміністративне правопорушення та коду бюджетної класифікації.

 

Відповідно до пункту 1.3 глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (зі змінами) (далі - Інструкція N 174), касові документи мають містити обов'язкові та додаткові реквізити, необхідні для здійснення конкретної касової операції.

 

Зокрема, у додаткових реквізитах прибуткових касових документів (заява на переказ готівки) для оплати податків, зборів та інших платежів до бюджету і фондів соціального страхування має зазначатися код бюджетної класифікації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) (пункт 1.11 глава 1 розділ IV Інструкції N 174).

 

Зміст банківської операції зазначається за реквізитом касового документа "Призначення платежу". Відповідно до Правил заповнення реквізитів касових документів у реквізиті "Призначення платежу" під час приймання готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження (додаток N 16 до Інструкції N 174).

 

З метою забезпечення належного контролю за надходженням до бюджету за кодом бюджетної класифікації 21081300 "Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" Національний банк зобов'язує банки (філії, відділення) забезпечити заповнення у касових документах за зазначеними платежами належного коду бюджетної класифікації та у реквізиті "Призначення платежу" серію та номер протоколу про адміністративне правопорушення.

Автоновости
Юмор